Община Троян

Адрес: 5600, гр. Троян,
площад "Възраждане" 1
www.troyan.bg


Донка Михайлова, кмет
Телефон: (0670)68 001
E-mail: mayor@troyan.bg


Ангел Ангелов, зам.-кмет, ресор икономика
Телефон: (0670)68 008
E-mail: angelov@troyan.bg

Розалина Русенова, зам.-кмет, хуманитарни дейности
Телефон: (0670)68 011
E-mail: dimova@troyan.bg

инж. Бистра Чолакова, зам.-кмет, ТСУ
Телефон: (0670)68 033
E-mail: katsarov@troyan.bg
Цветелина Калчева, секретар
Телефон: (0670)68 047
E-mail: secretary@troyan.bg
Станислава Цукева, сътрудник на кмета Телефон: (0670)68 009 E-mail: postbox@troyan.bg

Информационен център Телефони: (0670)68 036, 68 037, 68 038, 68 039, 68 040

Портал, информация
Телефон: (0670) 68 050

Телефонен указател

Длъжност / Отдел Телефонен номер
Кмет 68 001
Фин. одит 68 002
Туризъм 68 003
Култура 68 004
Юристи 68 005,
68 047
Общински съвет - секретар 68 006
Председател Общински съвет 68 007
Зам. кмет по икономическите въпроси 68 008
Сътрудник на кмета 68 009
Зам. кмет по социалните въпроси 68 011
Образование 68 012,
68 053
Н-к отдел "ОС" 68 013
Главен архитект 68 014
Н-к отдел "ГА и контрол ТСУ" 68 015
Директор на дирекция "Планиране и инвестиционна политика" 68 016
Връзки с обществеността 68 017
Н-к отдел "ИИ" 68 018
Техници 68 019,
68 055
Селско стопанство ОС 68 021,
68 056
Каса 68 022
Н-к отдел "Счетоводство" 68 023
Отдел "Бюджет и ТРЗ" 68 024,
68 057
ОМП Гражданска защита 68 025,
68 062
Екология 68 026
Счетоводство 68 027,
68 058
Отдел "Инженерна инфраструктура" 68 028,
68 061
Отдел "Кадастър и регулация" 68 029,
68 030
Отдел "ГА и КТСУ" 68 031,
68 059
Директор "Планиране и инвестиционна политика" 68 032
Секретар на Община Троян 68 033,
68 086
Жилищна политика 68 034
Протокол; Системен администратор 68 035
Информационен център 68 036,
68 037,
68 038,
68 039
Началник отдел "ИООУ" 68 040
Гражданско състояние 68 041
ЕСГРАОН 68 042
Транспорт 68 043
Дежурен 68 044,
68 045
Военен отдел 68 046
Портал, информация 68 050

* Забележка. Телефоните за връзка с кметовете и кметските наместници на селищата в община Троян можете да намерите в сайта на общинската администрация: //www.troyan.bg/administration/townhalls.html

 

©2009 ТРОЯН 21 - архив | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |