Строителните отпадъци – къде и как?

(публикувано в бр. 13 от 08.04.2009 г.)

* Правилното – вадите си от Общината разрешително и маршрутен лист или наемате оторизирана фирма * В контейнерите за смет – никога! * Възловият въпрос е не „Как?”, а „Къде?”

СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ НЕ БИВА да се изхвърлят в контейнерите за смет (малки или големи – без значение). Това е ясно и общинското дружество по чистотата „Комунални услуги” ЕООД неведнъж е предупреждавало. Но къде да ги изхвърляме – този е въпросът, чийто отговор не е съвсем ясен за троянци и жителите на общината. Далече сме обаче от мисълта, че неяснотите по него са главната причина за никнещите като кокичета нерегламентирани сметища къде ли не из Троянско (за увеличаването на броя на незаконни сметища предупреди и кметът Минко Акимов на последната сесия на Общинския съвет, 2 април).

ПО НАШЕ ПРОУЧВАНЕ ВАРИАНТИТЕ за коректно (законно) справяне със строително-ремонтните боклуци са няколко. Единият вариант е да наемете фирма или лице, които да имат разрешително за извършване на такава дейност (разрешителните се вадят в Общината след подаване на молба заявление). Другата възможност е вие самите или строителната фирма, която работи на вашия обект, да свършите тази работа (изхвърлянето на строителните отпадъци), за което също трябва да си извадите споменатото разрешително. По неофициална информация общият брой на издадените разрешителни за миналата година е 34. Въпросната материя пък се урежда с чл. 18 от Закона за управление на отпадъците.

НУЖЕН Е ОБАЧЕ ОЩЕ ЕДИН ДОКУМЕНТ, без който извозването ще се смята за нарушение и попада под ударите на закона – заявление за съгласуване на маршрута, което се разписва от кмета (ясно е, че това не е приумица, а още една мярка срещу нерегламентираното изхвърляне на боклука и срещу нерегламентираните сметища).

ВЪПРОСЪТ КАК ДА СЕ ИЗХВЪРЛЯТ строителните отпадъци е по-лесният. Възловият е другият въпрос – къде да се изхвърлят тези отпадъци. По неписано правило, ако става дума само за прах и мазилка и количествата са малки, можете да напълните някой и друг чувал и да ги оставите до контейнера за смет – „Комунални”-те няма да им се зарадват, но ще ги приберат. Ще приберат и едри неща от типа на черчевета, врати и други подобни, които също трябва да оставите до контейнерите. Но ако нещата са по-сериозни (като количество, обем и състав), трябва да се върви по указания път – с разрешително и маршрутен лист до посоченото от Общината място (сметище). Тук обаче има и друг съществен проблем – че местата за изхвърляне на подобен боклук са ограничени, но, както се казва, това не е ваш проблем.

ПО-ЛЕСНО Е, ако строителният отпадък е до 1 куб. м – тогава спокойно можете да го откарате на градското сметище (Депото за твърди битови отпадъци), където има осигурена площадка за подобни маломерни строителни боклуци. Има още една тънкост – имате някаква яма в собствен имот и решавате да изхвърлите в нея строителните си отпадъци, а после да я заринете. Допустимо е, но само ако въпросните строителни отпадъци са със състав, сходен на земния (тухлени парчета, мазилка, бетон); ако обаче има отпадъци с несвойствен състав или пък примеси, дори и незначителни като количество – примерно пластмаси, азбест и т.н., това е абсолютно забранено и наказуемо.

ТОЛКОВА – дано да сме ви били полезни с горната информация и дано да си давате сметка, че екологията не е приумица. А потребност. И то жизненоважна.

Т21

Из Закона за управление на отпадъците

Чл. 18. (1) Третирането и транспортирането на отпадъците от строителни площадки и при разрушаване или реконструкция на сгради и съоръжения се извършват от притежателите на отпадъците, от изпълнителя на строителството или разрушаването или от друго лице въз основа на писмен договор.

(2) Кметът на общината определя маршрута за транспортиране на отпадъците и инсталацията/съоръжението за третирането им.

 

©2009 ТРОЯН 21 - архив | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |