АКТУАЛНИ ЦЕНИ

ЦЕНИ


Цени на такси и услуги, предлагани
в Музея на занаятите - Троян 

• Вход  за деца до 7 години – безплатен 
• Вход за ученици – 2 лв. 
• Вход за възрастни – 4 лв.
• Вход студенти – 2 лв.
• Вход за пенсионери – 2 лв. 
• Беседа – 10 лв. 
• Семеен билет (семейства с деца) – 10 лв.
• Групи от 20 и повече човека – отстъпка от входната такса – 50%
• Заснемане на експонат с фотоапарат – 5 лв.
• Заснемане с видеокамера – 10 лв.

За посещение на експозициите в сградата
на бившия турски конак:
 
• Вход за възрастни – 2 лв.
• Вход за учащи, пенсионери и студенти – 1 лв.
• Беседа – 7 лв.
• Посредническа дейност за посещение на работилница
 на народен майстор – 10 лв.
• Ползване на фоайето на музея за културни прояви на час – 20 лв.
• Ползване на многофункционална зала на час – 20 лв.
• Занимания в Атракционен кът на музея – 2 лв.
• Изработване на тематична презентация – 10 лв.
• Организиране и провеждане на сватбени тържества  – 150 лв.
• Kомбиниран билет на преференциална цена за възрастни
 (посещения на 3 броя експозиции) – 5 лв.
• Eкскурзоводски услуги извън територията на музея – представяне на
културни забележителностите в Троянска община – 50 лв. на ден


PRICES

Admission Charges and Service Fees
at the Arts and Crafts Museum in Troyan

• Children up to 7 years old – free entrance
• Children of school age – 2 BGN
• Adults – 4 BGN
• Students – 2 BGN
• Pensioners – 2 BGN
• Lecture – 10 BGN
• Family ticket (families with children) – 10 BGN
• Groups of 20 or more people – 50% discount off regular entrance
• Taking a photo of an exhibit – 5 BGN
• Video camera session – 10 BGN

Visiting the exhibitions at the building
 of the former Turkish konak (town-hall):

• Adults – 2 BGN
• Pupils, pensioners and students – 1 BGN
• Lecture – 7 BGN
• Intermediary services for visiting a craftsman’s workshop – 10 BGN
• Use of the museum’s lobby for cultural events – 20 BGN per hour
• Use of a multifunctional hall – 20 BGN per hour
• Activities at the Entertainment Corner of the museum – 2 BGN
• Designing a presentation on a specific topic – 10 BGN
• Preparation and conducting wedding parties – 150 BGN
• Discount combined ticket for adults (3 visits of exhibitions) – 5 BGN
• Guide tours outside the museum premises – presenting cultural landmarks
around Troyan Municipality – 50 BGN per dayКОНТАКТИ

адрес: Троян 5600, пл. „Възраждане" 1
тел. (0670) 62062 - Елеонора Авджиева, директор
тел. (0670) 62063 - уредници
e-mail: mnhzpi_troyan@abv.bg

 

©2009 ТРОЯН 21 - архив | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |