ПОКАНА

Уважаеми колеги,

МУЗЕЯТ на народните художествени занаяти и приложните изкуства (МНХЗПИ) – Троян има удоволствието да Ви покани да участвате в конференцията
„МУЗЕЯТ И ГРАДЪТ. Конференцията е част от програмата за отбелязване на 50-ГОДИШНИНАТА от създаването на Музея на занаятите.

КОНФЕРЕНЦИЯТА, с научен ръководител проф.д.н. Лозанка Пейчева – директор на Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН, ще се проведе на 18 и 19 октомври 2012 г.

ВРЕМЕТО за представяне на Вашите доклади е 10 минути. Материалите ще бъдат публикувани в сборник, част от поредицата „Културно-историческото наследство на Троянския край”. Докладите трябва да бъдат представени в деня на конференцията в електронен вариант и на хартиен носител.

МАТЕРИАЛИТЕ се предават във формат Rich Text Format, шрифт Times New Roman, Regular, 14 pt. Научният апарат се представя по Оксфордската система: В скоби в текста се изписва фамилното име на автора, без запетая следва годината на публикуване, а след запетаята – страницата. Например - Василиев 1965: А. Василиев. Български възрожденски майстори. София, 1965.

ЗАЯВКИТЕ за участие можете да изпратите в срок до 30 април 2012 г. на адрес:

Музей на занаятите
5600, гр. Троян
пл. „Възраждане”1, п.к. 46
e-mail: mnhzpi@abv.bg; mnhzpi_troyan@abv.bg
тел. 0670/6 20 63

* Заб. Командировъчните разходи са за сметка на участниците.

С уважение:
Елеонора Авджиева,
директор на МНХЗПИ-Троян

 

©2009 ТРОЯН 21 - архив | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |