ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ


РЕФЕРЕНДУМ
за развитието на ядрената енергетика
в Република България

На 27 януари 2013 г. ще се проведе национален референдум относно развитието на ядрената енергетика в България. Гражданите на Република България ще гласуват с „ДА“ или „НЕ“ в отговор на следния


ВЪПРОС НА РЕФЕРЕНДУМА:

Да се развива ли ядрената енергетика в Република България чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала?


МОТИВИ:

Референдумът е форма на пряка демокрация. Именно българският народ като суверен трябва да се произнесе по такъв важен въпрос за продължаване развитието на ядрената енергетика в Република България чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала. Важно е да се осигури възможност на гражданите да направят своя информиран избор, гласувайки на референдума, като по този начин ще се докаже, че обществото има своята основна роля в изграждането на демократична България. Предложеният референдум съответства на изискванията на Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и на Конституцията на Република България.
Съгласно приетата на 01 юни 2011 г. Енерг


НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ ПО ВЪПРОСА НА РЕФЕРЕНДУМА:

Какво означава гласуване с ДА:

Вотът с „ДА“ означава, че гласуващият е за изграждането на нова ядрена електроцентрала в Република България.


Какво означава гласуване с НЕ“:


Вотът с „НЕ“ означава, че гласуващият е против изграждането на нова ядрена електроцентрала в Република България.


ВРЕМЕ, МЯСТО И РЕД ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА РЕФЕРЕНДУМА:

Време за произвеждане на референдума:

В изпълнение на чл. 14 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление Президентът на Република България 
определи дата за провеждане на референдума:
 27 януари 2013 г. (неделя).

Място за произвеждане на референдума:

Гласуването се провежда в съответните избирателни секции на територията на страната, включително на дипломатическите и консулските представителства на Република България, по актуализирани списъци за изборите за народни представители.

Ред за произвеждане на референдума:

Право да гласуват на националния референдум имат гражданите на Република България с избирателни права, които имат постоянен адрес на територията на страната към деня на насрочване на референдума. Бюлетината ще съдържа въпроса за произвеждане на референдума и два възможни отговора – ДА и НЕ, написани с еднакъв шрифт. Всеки гласоподавател гласува, като поставя в плик бюлетината, на която е зачертан избраният от него отговор „да“ или „не“, излиза от кабината и го пуска в избирателната урна.

 

©2009 ТРОЯН 21 - архив | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |